Montre

Gravür

Base İstanbul 2019(Sergilendi)

Eserlerimi üretirken "insan, toplum, öz ve özgürlük" kavramlarına yoğunlaşıp içsel duygularımı eserlerime yoğun bir şekilde yansıtmaktayım. Karl Marx'ın "İnsanın özü, tek tek her bireyde var olan bir soyutlama değildir. Gerçekte insanın özü, toplumsal ilişkilerin toplamıdır." sözünü eserlerimin çıkış noktası olarak görmekteyim.

Baskı / Edisyon

30x25 cm