Montre

Sessizlik

“Susmak” somut bir eylem miydi? Pi sayısının 3,14 oluşu veya çarpma işleminde “0” (sıfır) sayısının yutan eleman oluşu kadar gerçeklik taşıyor muydu? Susmanın bir matematiği var mıydı? Payın paydadan küçük oluşu bir kesri basit yaparken, hayatta varoluş adına atılan küçük adımlar yaşananları basitleştirir miydi? Basitleştirilmiş yaşantılara susanlar konuşmaya en çok susayanlardı belki de…

Dijital

0x0 cm