Montre

Engel Olmak

Bireyin yaşayabileceği çeşitli sorunlardan olan toplumsal kargaşa, sınıf çatışmaları, gelecek endişesi, aile içi travmalar, ekonomik ve politik kaygılar, duygusal çöküntüler gibi vb. sorunların insan üzerinde yarattığı etkiler, çeşitli duygusal travmalara neden olmaktadır. Belli bir noktadan sonra beden diline yansımakta ve çığlık içerisinde kendisi ile yüzleşmekte, kendisine engel olmaktadır. Daima insan önce kendisini bilmeli, tanımalı ve varlığını sorgulayıp, düşünerek kendisine bir mana kazandırmalıdır. İnsan önce kendini bilmeli, kendini sevmeli ki, var olan dünyasını güzelleştirebilip anlamlandırabilsin. Kendisine her ne olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun engel teşkil etmesin. Bir kimsenin kendisini kendisi yapan özellik, kişinin öz varlığı, benliğidir. Her şey aslında bireyin kendi benliğinde yer almaktadır. An individual may experience a series of emotional traumas due to the impact of experiencing a variety of problems related to such things as social conflict, class conflict, concern for the future, family-based traumas, economic or political concerns or emotional breakdowns. At one point, these may be reflected in their body language and the individual confronts themselves, screaming, and begins a process of non-self-realisation. A person should always be aware of themselves, have self-realisation and question their existence, in thought, to find meaning for their life. An individual must know and love themselves foremostly in order to be able to bring meaning to their own world. Under no condition or consequence, should a person place barriers on themselves. What makes a person who they are is the person’s self- value, their being. All things exist in the self of the individual.

Resim

90x160 cm