Montre

İsimsiz

Eserlerimi üretirken “insan, toplum, öz ve özgürlük” kavramlarına yoğunlaşıp içsel duygularımı eserlerime yansıtmaktayım. Karl Marx’ın “İnsanın özü tek tek her bireyde var olan bir soyutlama değildir. Gerçekte insanın özü, toplumsal ilişkilerin toplamıdır.” sözünü çalışmalarımın çıkış noktası olmuştur.

Baskı / Edisyon

35x50 cm