Montre

isimsiz

Mikro evrende anomali yapıların doğallığı, bilinmezliği, tanımsızlığı ve dramatik değişimlerine dair kurgusal canlılar yaratılmıştır.

Resim

75x35 cm