Montre

“Uçan Bavul”, t.ü.y.b

Resimlerim, sosyal, siyasal, kültürel,, ekonomik bir olgu olarak göç konusu üzerinden işaretleri, simgeleri ve göstergeleri kullanarak hayat ile sanat arasında bağ kurma arzusuyla ortaya çıktı. göç her şeyden önce mekan değiştirme durumudur.bu resimdeki göstergeler ve resimlerin sergileme biçimi, göç olgusunu bireysel sınırlılıklar dahilinde tartışmaya açma amacı taşımaktadır. asıl görünür kılınmaya çalışan şey, sadece yiyip-içip/giyinip kuşanarak, amaçsızca para harcayıp, seyahat ederek, başkaları görmezden gelerek, hiçbir şeyden tatmin olmayarak, bencilleşerek, hayatı birbirine zehir eden insanların yaşadıkları/yaşattıkları hayatın anlamını bilinçle kavramasının, dürüstçe sorgulamasının önemi vurgulanmak istenmiştir.

Resim

85x175 cm