Montre

“EKO(-NOMİK/LOJİK)” İZLER

Modern zamanlara ilişkin bir sorgulamaya vurgu yapılmaktadır. Doğa sever ekolojik kurgular ve ekonomik çıkarımlar dairesel formların içinde barınan dönüşüm fikri ile desteklenmektedir. Çevresel bir atığın resimsel bir malzemeye dönüştürülmesi eylemi, dolaylı olarak yeniden üretilen bir imge olarak ‘sanat yapıtı’nın niteliğinin ne olması gerektiği hususunda bir tartışmaya aracılık etmektedir.

Diğer

60x65 cm