Montre

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor

İtalo Calvino'nun "Görünmez Kentler" ve Marshall Berman'ın "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor" kitaplarından esinlenerek yaptığım "Deneysel Fotoğraf" çalışması. İnsanın kentleşme süreci; doğayı ve doğaya ait olan her şeyi bozguna, değişime ve işgale sürüklemektedir. Yukarıda yazdığım kitaplardan ve fikirden yola çıkarak yapmış olduğum bu çalışma; on üç fotoğraf birleştirilerek panoramik fotoğraf tekniği ve dijital müdahalelerle üretilmiştir. .

Fotoğraf

0x0 cm