Montre

Dönüşüm

İhtiyaç fazlası tüketimin getirdiği, kullanımdan düşmüş, çöp durumuna gelmiş evsel atıklar belirli etkenler dahilinde tekrar kullanılabilir obje haline gelebilmektedir. Evsel atıklar, hazır malzeme olarak kullanıldıktan sonra, özünü kaybetmeden belirli etkenler tarafından tekrar oluşturulmaktadır. Öngörülen son nokta, çöp durumundaki atık malzemenin benliğini kaybetmeden yeniden oluşturulması ve negatif durumunu değiştirerek pozitif olguya ulaştırılmasıdır.

Heykel

160x190x100 cm