Montre

Jant

Kullanımdan düşmüş, çöp durumuna gelmiş endüstriyel atıklar belirli etkenler dahilinde tekrar kullanılabilir obje haline gelebilmektedir. Endüstriyel atıklar, hazır malzeme olarak kullanıldıktan sonra, özünü kaybetmeden belirli etkenler tarafından tekrar oluşturulmaktadır. Öngörülen son nokta, çöp durumundaki atık malzemenin benliğini kaybetmeden yeniden oluşturulması ve negatif durumunu değiştirerek pozitif olguya ulaştırılmasıdır.

Diğer

100x70 cm