Montre

İrregular

Eserlerimde objenin doğal cevresinden soyutlayarak,anlam bağı olmayan ilişiksiz nesneler ile kurgusal yeni bir gerçekliği sorguluyorum. Mekansız figürler ve nesneler soyutlama ,tekrar ve parçalanmayla özdeşleşerek yeniden kurgusal bir düzene sokulurken , zaman kaybolmakta 'an' öne cıkmaktadır. Mekan sorgusunda renkler tonlar ve kendi başlarına yeni hikayelerini izleyenle paylaşma çabasına girmiş , imgeler yığınını oluştururken ,anlam tamamen içsel bir yolculuğa dönüşmektedir...

Diğer

42x29 cm