work-image

The City-4

Resim 160x120 cm

Çalışmalarda nakış tekniği kullanarak üretilen çağdaş iş hem geleneksel formu yeniden canlandırmaya hem de betimlemede malzemenin sınırlarını zorlayarak ipliğin oluşturduğu iş, Soyut sanatla ilişkisi kurulabilecek bir tür de kültürünün nitelik özelliklerinden yararlanarak geleneksel ifade biçimim oluşumudur. Bu işleri oluşturmakta en büyük etken geleneksel nakış tekniği (simsırma) ifade aracı olarak kullanmaktadır. işte Kahramanmaraş ta bir bölge resmedilmiştir. sanatçının gözünde kendi memleketi altın renkli iplikle işlenerek değeri ve çekiciliği vurgulanmak istenmiştir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Kuşku

Dijital

0x0 cm