Montre

Nadas sonrası-4

Sanatçının ailesinin çiftçi olma sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmada; çevresindeki oluşumlardan etkilenip onları değerli göstermek istenmiştir. Bu değer gösteriminde Selçukludan günümüze kadar yüksek değer olarak olarak nitelendirilen nakış işi olan simsırma ifade aracına dönüşmüştür. Traktör sanatçının içinde bulunduğu durumu simgelemiştir. kasnak üzerine işleme yapılmıştır.

Resim

30x30 cm