Montre

Corpus Separatum

Doğa,başlangıçta biyolojik bir tür olan insanın içerisinde yıllardır varlığını sürdürdüğü bir alan iken,insanların tüketimi ve yıkımına maruz kalmış,kaynakların azalıp ihtiyaçların artması ile insan kendi yıkımının sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu karşı karşıya kalma durumu,insanın içerisinde bulunduğu alan ile etkileşimini konu alma hususunda çalışmalarıma ilham vermiş,insanın içerisinde yaşadığı doğa ile etkileşim şekillerini,canlı ve cansız maddeleri karşılaştırarak insanın kendisi ve çervresine karşı bir eleştiri nesnesi haline getiriyorum. Kömür ile kağıt üzerine yapmış olduğum görsellerin kurgularını tasarlar iken fotoğrafın anlatım potansiyelini kullanıyor,oluşturduğum kompozisyonları bu sebeple bir fotoğraf karesi kurgusunda oluşturuyorum.

Resim

35x50 cm