Montre

WO-MEN

Arapçada "kadın “ın tanımı "insan türü “dür. Başka bir örnekte vermek gerekirse İngilizce "women", "wife of man" kullanımından çıkmadır. Hatta bir adım öte götürelim, bugün "bilim dili" diye kabul edilen Latincede "kadın" manasına gelen "femina" da "fides minus" tan türemiştir. Fides: inanç, minus: az manalarında olduğuna göre, Latincede kadının anlamı "daha az inançlı" olandır. Musevilik ve Hristiyanlıkta ise "ilk günah" ın öznesinin kadın olduğu inanışı da bulunmaktadır. Bu arada Fransızca kadın için kullanılan "femme" nin etimolojik kökeni de Latincedeki "femina" dır. Aynı şekilde antik yunandan bugüne kadar değişikliğe uğramamış "gune" kelimesi de "wife of man." gibi "bir erkeğe eş olan" manasındadır vs vs vs ... Ve daha bir sürü mana. Peki sansür? Bilim dillerinde kadına sansürün bir manası var mıdır?

Resim

100x120 cm