work-image

'Yüzleşme' Serisi

Resim 21x29 cm

‘’Hayatta ne yapılıyor? Yüksek memurlar sendikası ve bunun gibi başka kurumlar ne yapıyorlar? Tam da o hukuku, gerçekte hükümdarlığın hukuku olan şu ünlü biçimsel, burjuva hukukunu yardıma çağırmaktan başka ne yapıyoruz? Sanırım burada bir tür darboğaza düşüyoruz, sonsuza dek bu biçimde yürütemeyiz; disiplinci iktidarın etmenleri, disiplin karşısında hükümranlığa başvurarak sınırlanamaz.’’ Michel Foucault / Toplumu Savunmak Gerekir . Güç egemenliği, toplumun emeğini görmezden gelip, angarya durumu ile tatmin olma meselesi haline gelerek, çağın her türlü kötülüğünün ve yıkımının yeniden yaratıcısı olmuştur. İnsani eylemlerine yabancılaşan insan, kendi türüne de yabancılaşmış olur. Bu sebeple yabancılaşmaya mahkum olan emek, yabancılaşan bir toplum yaratmaktadır. Toplumun temelini oluşturan emek, aynı zamanda tarihin oluşum sürecini de biçimlendirmektedir. Bütün bu dizilimin, ortadan kalkması için, ücretli emek yani kapitalizmin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kodlar sistemini yıkıp, zihinsel sürecin iç tedirginliğini, toplumsal birlik düzleminde bir direniş haline getirmek ve devamında emekçi sınıfın, burjuva sınıfı tarafından pazara sürülen ‘’meta’ ’durumundan kurtulması, yarının toplumunun oluşturmakta olduğu yeni düzen ve süreçle birlikte şekillenecektir. Bu bağlamda yaptığım çalışmalarda, karşılaştığım problemler doğrultusunda gerek çeşitli malzemelerden iz alarak, gerekse malzemenin direkt kendisini kullanarak var olma bilincini izlenime sunmaktayım.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki