Montre

Duyumsamak

İnsanoğlu tarihsel süreçte yaşadığı zaman dilimi boyunca, var olan evrende irade sahibi olması sebebiyle, yaşam sürecinde çeşitli olaylar karşısında tercihlerde bulunmuş ve hayattaki tercihleri ile sonuçlarına farklı duygulara bürünerek tepkiler vermiştir. Toplumsal veya kişisel olarak, üzerinde bulunulan coğrafyanın, kültürel, inançsal, siyasal ve ekonomik olarak etkisi altında kalmıştır. Aynı zamanda insanların yaşam süreçleri içerisinde, kendi kendine ve birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. İnsanlar, kimi zaman düşünsel olarak kimi zaman ise bir olgu olarak hem kendine hem de çevresindeki insanların hayatlarına engel teşkil etmiştir. Her şeyin özünde insanın kendi iradesinin olmasından ve bu sahip olduğu irade ile tercihlerde bulunup sonuçlarına verdiği farklı duygusal tepkileri dışa vurması süreci, duyumsamaya hazır bedenler oluşturmaktadır. Bir takım olgular karşısında duyumsama süreçleri ile var olup benlikleri ile bütünleşmektedirler.

Resim

80x120 cm