Montre

Dünya

Sadece bize ait olarak algıladığımız dünya da yaşayan diğer çanlıların yaşam alanlarını istila ederek onları kendi yaşam alanlarında yabancı bir cisim ve nesne olarak algılatmayı başarmaktayız.

Resim

80x52,5 cm