work-image

Bir Mekan-Bir Teknik

Fotoğraf 0x0 cm

Dünya’nın Sanayi Devrimi ile hızlanan değişimi, günümüzde ivmesini kaybetmeden yoluna devam etmektedir. Birçok alanda yaşanan bu hızlı evrim; teknoloji ve fotoğraf sanatı alanında da kendini belirgin bir şekilde göstermektedir. Fotoğraf makinesinin icadı ile insan hayatında çokça değişiklikler meydana gelmiştir ve bu değişiklikler yaşanılan çağlara paralellikler göstermiştir. İcatlar yüzyılı sayılan 19. yy ile birlikte insan hayatına; fotoğraf makinesi, kısa bir süre sonra ise filmler ve karanlık oda gibi kavramlar girmiştir. 2000’li yılların başına kadar yani dijital çağ başlayana kadar 19. yy icadı olan fotoğraf, teknik olarak kendini karanlık odalarda var etmiştir. Bu süreç boyunca karanlık odalarda fotoğraflar üretilmiş ve bu fotoğrafların birçoğu varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Yapmış olduğum çalışma, ilk icadından bugüne fotoğrafların görsel olarak deforme oluşunu göstermektedir. Çekim bölgelerim olarak tarihi alanları belirledim. O bölgelerdeki deforme oluşu, fotoğraf görsellerindeki deforme oluş ile özdeşleştirmeye çalıştım. Birden fazla fotoğrafları bir araya getirip birleştirerek, panoramik fotoğraf tekniğini kullandım. Düzenleme programları kullanarak fotoğraflara gerekli müdahalelerde bulundum. Bu müdahaleler ile dijital olarak üretilmiş panoramik fotoğraflar üzerinde film efektleri elde ettim. Bu tekniği kullanarak dünyadaki her şeyin zamanla deforme oluşunu ifade etmeye çalıştım.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki