Montre

Nazım'dan Anektodlar

Soyut eserlerde spontan biçim arayışlarının içerisinde organik form, çizgi, katman ve renk gibi temel unsurlardan oluştuğu kimi zamanda kompozisyona dâhil edilen kaligrafi ve yazının doku olarak kompozisyonda estetik kaygılar uyandırdığı görülmektedir. Bazı eserlerde yazı formunda ki ögeler sanatçının kendi ile mücadelesini ve kaygılarını ifade ederken birçok eserinde ise Türk Edebiyatımızın ünlü şairlerinin anekdotlarını eserlere yansıtmaktadır. Diğer bir yönden Kültürel mirasımız olan edebi yapıtların disipliner şekilde geleceğe farklı bir dil ile anlatılmasını amaçlamaktadır.

Resim

40x40 cm