Montre

Haz

''Dünyanın varoluşundan bu yana Kutsal Geometri, her şeyin dilidir ve evrenin bilgisini yansıtmak içindir, bu nedenle varlık, belirli geometrik özelliklerle donanmıştır.''

Resim

50x60 cm