Montre

The Veiled Vestal

Vestaller, Roma’nın ileri gelen ailelerinin çocukları arasından seçilmekteydi. Bu çocuklar arasından da en güzel ve en kusursuz olanı seçiliyordu. Çocuklar seçildiklerinde, anne ve babalarının hayatta olması gerekiyordu. Rahibelik eğitimi altı ile on yaş arasında başlıyordu. Vesta Rahibesi olmak Roma’da oldukça önemliydi. Seçilen bu kızlar, hem kendileri hem de aileleri için büyük bir onur kaynağıydı.

Resim

50x70 cm