Montre

Fi

“Fi” adlı çalışmada, Avrupa resim sanatında matematiksel ifadelere yön veren öncü isimlerden olan Leonardo Da Vinci’nin “Vitruvius İnsanı” konu edinilmiştir. Leonardo Da Vinci, resim sanatına matematik hesaplamalarıyla ilgili önemli katkılarda bulunmuş bir sanatçıdır. Bu katkılardan birisi olan “Vitruvius İnsanı”, insan bedenindeki uzuvların birbirine olan ideal oranlarının belirlendiği bir çizimdir. Bu çizimde insanın mükemmel oranları yani Altın Oranının hesabı yapılmıştır. Bir insanın göbek deliğinden ayağına kadar olan uzunluğunun, baş ile göbek deliği arasındaki uzunluğuna olan oranı altın oranı vermektedir. Göbek deliği daire formunun merkez noktasıdır. Bacak boyu uzunluğu da gövde ve başın uzunluğuna eşit olup çizim içerisinde kare formunun tam orta noktasına denk gelmektedir.

Resim

120x120 cm