Montre

Üç Güzellemeler

...Afrodit en güzel tanrıça seçilir, sözünde durur ve Helen’in zihnine Menelaos yerine Paris’e çok âşık olduğu fikrini, hissini yerleştirir ve olaylar şekillenir. Bundan sonrası Truva Savaşıdır...

Resim

130x65 cm