Montre

Hero

Çalışmalarım, 21. yüzyıl metropol hayatında bireylerin kimlik çatışması üzerine kurulu. Yaşadığımız çağda, karmaşalı bir metropolde, sürekli sosyalleşme ve iş hayatı bizi bazen istemediğimiz yerlere sürükleyebiliyor ve üzerimize çok farklı misyonlar yüklüyor. Bunlarla bazen baş edemiyor ve sürekli olarak bir kimlik çatışmasının içine itiliyoruz. Bu kimlikler arasındaki dinamizm yaşam boyu sürüyor biri bitiyor bir diğeri başlıyor.. Sürekli bir benlik arayaşında hissediyoruz ve bu süreçlerde de birbirimizle her şekilde ilişki halindeyiz. Bu durumlar karşısında insanların yaşadığı stres ortamı artık anormal ve patolojik bir durum değil de normal bir durum gibi algılanmaya başlasa da benim hayatımda değişik dönemler geçirmeme sebep olmuştur. Çalışmalarımda ele aldığım bireyler benim günlük hayatımda karşıma çıkan kişiler ve onların davranışlarının benim hayatıma bir şekilde yansıması bazen de toplumun yarattığı bir takım baskıların benim kimliğimle çatısmasının ürünü.

Resim

150x150 cm