Montre

Airplane Wing

Akrofobi kelime anlamı ile yükseklik korkusu diyebiliriz. İnsanoğlu yaşamı boyunca olumlu yahut olumsuz birtakım şeyleri belleklerinde gizlerler. Dolayısıyla yaşanılan bir olay insan belleğinde oluşan imgelerin algı kavramında bir biçimsel yapıya dönüşerek dışa aktarılmasıdır.

Baskı / Edisyon

50x50 cm