Montre

isimsiz

Her gün gözümüzün önünden yüzlerce belki binlerce görüntü geçiyor. Bu yüzden her zaman seçici olmalıyız. Günlük hayatımızda veya sanatçıların eser üretim süreçlerinde de belli görseller dikkatimizi çekiyor, zihnimizde yer ediniyor. Küçük boyutlu birçok eserden oluşan seri çalışmalarımda aynı şekilde benim zihnime takılan görsellerden seçkimi oluşturuyor. Ayrı ayrı birçok konuya değinseler de bir araya geldiklerinde yaşamı, toplumu, insanı, doğayı anlatıyor.

Resim

13x17 cm