Montre

Bedende İzler

Beden fiziksel ve biyolojik olarak uzun yıllar boyunca bilimin ana araştırma konularından birisi olmuştur. İnsan bedeni yıllarca yaşanılan toplumun kültürel izlerini üzerinde kaydedildiği bir alan olarak kültür tarihine geçmiştir. İnsan bedeni üzerindeki şekiller kültürün bedenselleştirilmesini gösterir. Beden üzerindeki sanatsal yazılar, bedenin boyanması, dövmeler, cerrahi kesikler kültürün bedene işlenmesini anlatır. Hikayemin ana ögesini oluşturan “dövmeler” taşıdığı kültürel kodları analiz etmek bu toplulukların estetik ve inançları hakkında bizlere önemli bilgiler verir

Resim

30x45 cm