Montre

yansıma

Eser tekniği sırlanmış seramiktir.

Heykel

10x30x12 cm