Montre

Hiçlik

Hiçlik; eksiklik ya da bulunmayış, inkar ya da yadsıma nedeniyle gerçeklikteki durumların, özelliklerin ortadan kaldırılması sebebiyle meydana gelen varolmayış durumu. Hiçlik kavramının sanata yansıyan hali .

Resim

65x80 cm