Montre

Dürtü

Dürtü, kaynağı duygulanım olan ve bilinçle herhangi bir ilişkisi bulunmayan güçlü nedenlerdir. Bu çalışma dürtünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Dijital

0x0 cm