Sanata Bi Yer'e girmek için tek gerekli şey istek.

Üretme isteği olan üniversite öğrencisi, profiline girer. Profili yoksa yenisini oluşturur.

Öğrenci, sergilenmesini istediği işini yükler.
Yüklenen iş onaylandıktan sonra web sitemiz içinde 365 gün var olan dijital sergimizde yayımlanır.

Dijital sergimize ek olarak Danışma Kurulu’nun belirlediği bazı işler festivallerde, sergilerde ve Doğuş Grubu mekanlarında sergilenir.
Bu bazen bir restoran olur, bazen bir otel veya alışveriş merkezi...

İşi sergilenen kullanıcı, bundan haberdar edilir, işinin nerede sergilendiğini öğrenir.

İşi beğenen sanatsever, işin sahibiyle direkt iletişime geçer.
Sanat, böylece kendine yeni bir yer bulur.